Sokobanja

Kada skrenete sa autoputa E75 kod Aleksinca, od koga je Sokobanja udaljena 30 km, nakon 20 minuta vožnje ulazite u Bovansku klisuru, prolazite pored jezera, nakon čega vam se otvara vidik na najživopisniji predeo u Srbiji - Sokobanjsku kotlinu.

Sokobanja se nalazi na 43º i 63' s.g.š. i 21º i 87' i.g.d., u centralnom delu Istočne Srbije, na nadmorskoj visini od 400 m.

Smeštena je u istoimenoj kotlini, okruženoj vencem srednjevisokih planina: Rtanj na severu (1560 m), Ozren na jugu (1174 m), Devica na jugoistoku (1116 m), Slemen (1099 m) i Krstatac (1069) na istoku, i Bukovik (894 m) i Rožanj (897 m) na zapadu. Kroz Sokobanju protiče reka Moravica koja na zapadu kotline gradi Bovansko jezero. Od Beograda je udaljena 230 km, od Niša i niškog aerodroma 60 km.

Klima je jedan od najznačajnijih elemenata turističke valorizacije Sokobanje. Osobine podneblja Sokobanjske kotline određene su pre svega njenim položajem. Na širem području zastupljena je umereno kontinentalna klima, sa tendencijom prelaska ka planinskom tipu sa porastom nadmorske visine. Međutim, specifične klimatske karakteristike kotline uslovljene su postojanjem planinskih masiva koji ograđuju sokobanjsku kotlinu.

U okolini Sokobanjske opštine nema niti jednog zagađivača vazduha ni voda.

Pored toga poseban doprinos kristalno čistom vazduhu daje ruža vetrova koja se formira iznad kotline, donoseći svež i čist vazduh. Bogastvo vazduha negativnim jonima doprinosi opštem blagostanju organizma i brzom oporavku od tegoba, pre svega respiratornih smetnji i stresa, koje nosi današnjica.

Danas je Sokobanja jedno od najpopularnijih turističkih mesta u Srbiji. Strategijom Vlade republike Srbije 2006. okarakterisana je srpskom banjom sa najviše potencijala i svrstana u sedam najatraktivnijih turističkih destinacija u Srbiji. Izvanredna prirodna bogatstva, bogata kulturno - istorijska baština, tradicija, gostoljubivost i temperament meštana, uz veoma interesantne programe i nove sadržaje, u kojima turisti mogu da uživaju samo u ovoj banji, pretvorili su Sokobanju u najatraktivniju i najposećeniju srpsku turističku pozornicu. Sokobanja, kao turističko mesto sa dugom tradicijom ali i sa mnogobrojnim novinama u svojoj turističkoj ponudi, pruža svojim posetiocima intenzivan i nezaboravan doživljaj nudeći im Novi stil života.